PASTIKAN ANDA TERGABUNG DALAM YOGA RUTIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH UKM YOGA SETIAP HARI MINGGU DI KAMPUS STAHN GPM JAM 07.00 SUDAH MULAI.

Senin, 20 Oktober 2014

Doa Sebelum-Sesudah Melakukan Yoga (Ala UKM Yoga STAHN Gde Pudja Mataram)

Doa Sebelum Latihan Yoga Asana
Gayatri :
Om,.....Om,.....Om
bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat
Guru :
Om gurubrahma guruvisnur
gurudevo mahesvarah
guruh saksat param brahma
tasmai srigurave namah
Maha Mrityunjaya :
Om trayambakam yajamahe
sugandim pusytivardhanam
urvarukamiva bandhanam
mrtyormuksiya ma ‘mrtat


Om Santih, Santih, Santih, Om.

Doa Setelah Latihan Yoga Asana
Om,......Om,......Om
Sarve bhavantu sukhinah
sarve santu niramayah
sarve bhadrani pasyantu
ma kascid dukha bhag bhavet

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Yang Paling Sering dikunjungi